Vol 5, No 2 (2015)

Takdim

 

Yeni bir sayı ile okurlarımızın karşısına çıkmak bizi çok mutlu ediyor. Dergimizin yeni sayılarını bekleyen siz kıymetli okurlarımızın, yazmayı sevda haline getirmiş siz kıymetli yazarlarımızın, bir karşılık beklemeksizin bilim dünyamıza katkıda bulunmayı kendilerine görev addetmiş hakemlerimizin, alan editörlerimizin de aynı sevinci paylaştığını düşünüyoruz. Araştırma yapmak ve araştırmayı ilgilileriyle buluşturmak zor ve meşakkatli bir iş. Bu yola baş koyanların yaşadıkları zorluklar yazının kâğıtla buluşması, çalışmanın yayın haline gelmesi ile unutuluyor. Ardından yeni bir telaş, yeni bir heyecan başlıyor yeni bir çalışmayı yayına dönüştürmek için. Yazar için bu heyecan ne ise dergi çıkarma sorumluluğunu üstlenenler için de yeni bir sayı çıkarmak odur. Bu heyecanı Dergimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan, her yeni sayıda mutluluğu gözlerinden okunan dergimizin bânisi Prof. Dr. İsmail Güleç’le tatmak daha bir farklı oluyor.

 

Dergimizin bu sayısında İsmail Kılıç ve Mehtap Özel “Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulanmasının Öğretmen ve Veli Bakımından İncelenmesi” adlı çalışmalarıyla proje tabanlı öğrenmenin fen ve teknoloji öğretimindeki yerini inceliyorlar. Celile Eren Ökten ve Sevilay Acar “Yüksek Öğretim ve Yaygın Eğitim İş Birliği: Annemin Masalı” isimli çalışmalarıyla sosyal sorumluluğa dikkat çekiyorlar. Mehmet Fatih Barış “Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” adlı çalışması ile üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarını inceliyor. Lokanath Mishra “Implementing Peace Education in Secondary Schools” başlıklı çalışmasıyla ortaokullarda barış eğitimi uygulamasına vurgu yapıyor. Zeynep Demirtaş ve Serdar Erdem “5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı makaleleriyle beşinci sınıf İngilizce programını karşılaştırıyorlar.  Mustafa Akıllı ve Murat Genç ise “Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı çalışmalarıyla güncel bir konu olan çevre okuryazarlığı konusunu ele alıyorlar. Özcan Erkan Akgün ve Murat Topal “Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği”  adlı çalışmalarıyla öğretmen adaylarının bilişim güvenliğine yönelik farkındalıklarını ele alıyorlar. Levent Eraslan ve Erdi Erdoğan “Üniversite Gençliği Hangi Değerleri Önemsiyor? Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Değer Analizi” adlı çalışmalarıyla üniversite gençliğinin önemsediği değerleri belirlemeye çalışıyorlar. Yavuz Ünlü, Mehmet Ali Hamedoğlu ve Erkan Yaman “Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri  Arasındaki İlişki” başlıklı çalışmalarıyla  öğretmenlerin örgütsel adalet algılarını ve örgütsel sessizlik düzeylerini inceliyorlar.  Erhan Delen ve Mustafa Serkan Abdüsselam “Eğitim Fakültesi Web Sitelerinin İşlevselliklerinin İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler” adlı çalışmalarıyla eğitim fakültelerinin web sayfalarını işlevsellikleri yönünden incelemektedirler. Mustafa Bektaş, Ensar Aydın ve Asena Ayvaz “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gelecekteki Mesleki Yeterliklerine Yönelik Görüşleri” başlıklı çalışmalarıyla gelecekteki sınıf öğretmenlerinin yeterliklerine projeksiyon tutuyorlar.    

       

Bu sayıda iki de kitap tanıtımı yazımız var. İsmail Güleç tarafından yazılan “Metinlerle Eğitim Tarihi” adlı kitabın tanıtımını Rabia Gürbüz; Gülay Ekici’nin editörlüğünü yaptığı “Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları I” adlı kitabın tanıtımını da Eda Tekin kaleme aldılar.

 

Okurlarımızın, yazarlarımızın, hakemlerimizin, editörlerimizin katkı ve destekleriyle dergimizi daha ileri noktalara taşımayı ümit ediyoruz. Nice yeni sayılarda birlikte olmak dileğiyle… 

 

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Editör

Table of Contents

Articles

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
İsmail KILIÇ, Mehtap ÖZEL
Yüksek Öğretim ve Yaygın Eğitim İşbirliği: Annemin Masalı PDF (Türkçe)
Celile Eren ÖKTEN, Sevilay ACAR
Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği PDF (Türkçe)
Mehmet Fatih BARIŞ
Implementing Peace Education In Secondary Schools Of Odisha: Perception Of Stake Holders PDF
Lokanath MISHRA
5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri PDF (Türkçe)
Zeynep DEMİRTAŞ, Serdar ERDEM
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF (Türkçe)
Mustafa AKILLI, Murat GENÇ
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği PDF (Türkçe)
Özcan Erkan AKGÜN, Murat TOPAL
Değerler, Gençlik ve Sivil Toplum Kuruluşları PDF (Türkçe)
Levent ERASLAN, Erdi ERDOĞAN
Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki PDF (Türkçe)
Yavuz ÜNLÜ, Mehmet Ali HAMEDOĞLU, Erkan YAMAN
Eğitim Fakültesi Web Sitelerinin İşlevselliklerinin İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler PDF (Türkçe)
Erhan DELEN, Mustafa Serkan ABDÜSSELAM
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gelecekteki Mesleki Yeterliklerine Yönelik Görüşleri PDF (Türkçe)
Mustafa BEKTAŞ, Ensar AYDIN, Asena AYVAZ
Kitap İncelemesi: Türkçe Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları (Dinleme Becerisi) PDF (Türkçe)
Eda TEKİN
Kitap İncelemesi: Metinlerle Eğitim Tarihi PDF (Türkçe)
Rabia GÜRBÜZ


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455