Vol 5, No 1 (2015)

Editörden,

Bu sayıyı hazırladıktan sonra yayınlamadan önce son bir kez kontrol ederken güzel bir haber aldık. Dergimiz, bu sayıdan itibaren ULAKBİM tarafından taranmaya başlıyor. Bu habere çok sevindik. Aklıma, Kuran-ı Kerim’de geçen ¨Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.¨ mealindeki ayet-i kerime geldi. Evet, buna inanıyor idik. Ancak insanın fıtratında olan bir özellik var. Yaptıklarının ettiklerinin görülmesini, takdir edilmesini bekliyor. Biz de her insan gibi yaptıklarımızın takdir edilmesini bekliyor idik, çok şükür gayretlerimiz karşılıksız kalmadı. Bu haber bizim için emeklerimizin bir karşılığının olduğu anlamına geliyordu ve bu da bizleri ziyadesiyle sevindirdi.

Derginin bu noktaya gelmesi kolay olmadı. Bir çok arkadaşımızın üstün çabaları ve gayreti ile bugünlere geldi. Daha dün gibi hatırlıyorum, dört sene önce bir kaç arkadaş bir araya gelip derginin isminin ne olacağını tartışıyorduk. Bugün dördüncü yılını tamamlamış, bunu da ULAKBİM tarafından taranarak taçlandırılmış bir dergiye sahibiz. Emeği geçen arkadaşlarım, Doç. Dr. M. Barış Horzum, Yard. Doç. Dr. Özcan Akgün, Yard. Doç. Dr. Mustafa Bayrakçı, Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Ar. Gör. Murat Topal’a çok teşekkür ederim. Editörlerimiz, yazarlarımız, hakemlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ederken ilk sayı için makale çağrısına çıktığımızda bize yazılarıyla destekleyen Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül’e müteşekkir olduğumu hassaten ifade etmek isterim. Başlangıçtaki o destek bizim için çok kıymetliydi.

Bundan sonra da hassasiyetimizi koruyarak dergimizin niteliğini düşürmeden daha okunur ve görülür kılmaya çalışacağız. Bunun için de siz değerli bilim insanlarınn makaleler göndererek, hakemlik ve editörlük yaparak sunacakları katkıya ihtiyacımız var. Bu katkıyı sunma konusunda cömert olacağınıza inanıyor, sizi dergimizle baş başa bırakıyorum.

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Editör

Table of Contents

Articles

2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Serhat ARSLAN, Ahmet AKIN
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profili, Sosyal Sermaye ve Başarı Durumunun Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Antalya Örneği PDF (Türkçe)
Faik ARDAHAN, Melek Nurcan EZİCİ
İntegral Hacim Problemleri Çözüm Süreçlerinin Bireysel İlişkiler Bağlamında İncelenmesi; Disk, Pul ve Kabuk Yöntemleri PDF (Türkçe)
Ali DELİCE, Özkan ERGENE
Öğretmen Adaylarının Farklı Bilgi Uçurma (Whistle-blowing) Tercihlerinde Belirleyici Olan Kültürel Değerler PDF (Türkçe)
Asiye TOKER GÖKÇE, Ebru OĞUZ
Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF (Türkçe)
Hakan SARIÇAM, Ahmet AKIN
Anadolu’dan Viyana’ya İmam-Hatipler: Modernleşme, Diaspora ve Eleştiri PDF (Türkçe)
İsmail ÇAĞLAR
The Effects of Quantity and Quality of Teachers’ Probing and Guiding Questions on Student Performance PDF
Alpaslan SAHİN
Yaşam Boyu Öğrenmede Öğretmenlerin Kurumları Tarafından Desteklenmeleri: Ölçek Geliştirme Çalışması PDF (Türkçe)
Hande POYRAZ, Mustafa BAYRAKCI
Kitap Tanıtımı: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları PDF
Aysun EROĞLU
Kitap Tanıtımı: Süreç(Performans) ve Sonuç(Ürün) Değerlendirme Yöntem ve Araçlarıyla Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme PDF (Türkçe)
Ayşegül EROL


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455