Vol 4, No 3 (2014)

Editörden,

Dergimizin yeni bir sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda dört makale ve bir kitap tanıtımı yer alıyor. Dört makale olan bir dergide 24 hakemin olması biraz garip gelebilir. Maalesef dergimize başvuran makalelerin büyük bir kısmı hakemlerimiz tarafından yayınlanmaya değer bulunmadı. Biz de dört makale ile karşınıza çıkmak zorunda kaldık.

Bu sayıda yer alan makalelerin ilki Faik Ardahan ve Melek Nurcan Ezici’ye ait. Başlığı İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeği Adaptasyon Çalışması olan bu makalede, Huang tarafından geliştirilen ilköğretim ikinci kademe öğrencileri Sosyal Sermaye değerini belirlemek için kullanılan İlköğretim Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeğinin Türk toplumu için adaptasyonunu yapıldıktan sonra geçerliliği ve güvenirliliği tespit ediliyor. İbrahim Okur, Kitap Yazmaya Bakış Açıları: Sakarya Üniversitesi Örneği başlıklı makalesinde Türkiye’de Akademisyenlerin fen, sosyal, eğitim ve tıp bilimlerinde çalışan öğretim elemanlarının bütün akademik hayatları boyunca ürün olarak ortaya çıkardıkları kitap, makale ve patentlerin istatistiki incelenmesi yapılıyor. Dergimizde yer alan üçüncü makalenin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Sevket Ceyhun CETIN, Connor MOORE, Bonnie BOWMAN tarafından yazılan makalede Amerika Birleşik Devletleri genelinde uygulanan, lisede okurken üniversitede saydırılabilecek dersleri alma (Advance Placement), Uluslararası Diploma (International Baccalaureate) ve alınan dersi hem lise hem de sonrasında üniversite transkriptinde göstererek Çift Kredilendirme (Dual Credit) programları ile ilgili belgeleri inceleniyor. Dergide yer alan son yazı ise Safa Eroğlu’nun, Enstitü’müzün yayınladığı Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi başlıklı kitabın tanıtılmasına dair.

Siz değerli bilim insanlarının makale, bildiri, rapor, değerlendirme, kritik, eleştiri ve tanıtma yazılarınızı beklediğimizi yeniden ifade etmek isterim.

 

 

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Editör

Table of Contents

Articles

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeği Adaptasyon Çalışması PDF (Türkçe)
Faik ARDAHAN, Melek Nurcan EZİCİ
Türkiye’de Akademisyenlerin Kitap Yazmaya Bakış Açıları: Sakarya Üniversitesi Örneği PDF (Türkçe)
İbrahim OKUR
Document Analysis of School District Policies on Advanced Programs, International Baccalaureate, and Dual Credit Programs in the United States PDF
Sevket Ceyhun CETIN, Connor MOORE, Bonnie BOWMAN
İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Güvenirlik Çalışması PDF (Türkçe)
Melike YAVUZ, Fatime BALKAN KIYICI, Elif ATABEK YİĞİT
Kitap Tanıtımı: Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi PDF (Türkçe)
Safa EROĞLU


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455