Vol 4, No 2 (2014)

Editörden,

 

Dergimizin 2014 yılının ikinci sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda beş makale ve iki kitap tanıtma yazısı yer alıyor. Özlem Köprülü İyi Bir İlk İzlenim Oluşturmak, Korumak ve Öğrenci Davranışlarını Deşifre Etmek İçin Beden Dilinin Kullanımı başlıklı makalesinde beden dili kullanımının önemine eğitimcilerin dikkatlerini çekiyor. İletişimin büyük bir kısmının sözsüz olduğunu düşündüğümüzde hepimizin dikkat etmesi gereken beden dilini iyi bir izlenim oluşturmadaki yerini bizlere örneklerle sunuyor. Seda Erkoç bizi biraz eskilere götürüyor. 8-9. Asırlarda Avrupa’da kurulmaya başlayan ve üniversitelerin doğuşuna zemin hazırlayan manastır okullarının yapısı hakkında çok değerli bilgiler veriyor. Işıl Özcan ve Halil Turgut fen bilgisi öğretmenleri adayları üzerinde yaptıkları bir çalışma ile bilimin doğası inanışlarının tespit edilmesi için geliştirdikleri ölçeği anlatıyorlar. Yahya Altınkurt ve Kürşad Yılmaz günümüz öğretmenlerinin önemli bir sorununu anlamaya çalışmaya yönelik. Öğretmenlerin yaptıkları işten ne kadar memnun olduklarını anlamaya çalışıyorlar. Araştırmalarının sonucu öğretmenler açısından olumsuz olmaması sevindirici bir durum. Harun Baştuğ ve Selma Salihagic ise İngilizce öğrenenlerin deyimleri kullanmaları konusundaki durumlarını irdeliyor.

Bu sayımızda tanıtılan kitaplardan ilki B. C. Fortna’nın Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek başlıklı eseri. Bu güzel çalışmayı bizlere Rafet Günay tanıtıyor. İkinci eser M. Garrish ve M. Gylling’in birlikte hazırladıkları EPUB 3 Best Practices isimli eseri. Bunu da Feyzi Kaysı değerlendiriyor.

Siz değerli bilim insanlarının makale, bildiri, rapor, değerlendirme, kritik, eleştiri ve tanıtma yazılarınızı beklediğimizi yeniden ifade etmek isterim.

Sevgiyle kalınız.

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Editör

Table of Contents

Articles

Using Body Language to Make and Maintain a Solid First Impression and to Decode Students’ Behaviours PDF
Özlem KÖPRÜLÜ
The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries PDF
Seda ERKOÇ
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Tespiti: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması PDF (Türkçe)
Işıl ÖZCAN, Halil TURGUT
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki PDF
Yahya ALTINKURT, Kürşad YILMAZ
Elaboration on Production of Idioms and Idiomatic Expressions by ESL Learners PDF
Harun BASTUG, Selma SALIHAGIC
Kitap Tanıtımı: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek PDF (Türkçe)
Rafet GÜNAY
kitap Tanıtımı: Epub 3 Best Practices PDF (Türkçe)
Feyzi KAYSİ


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455