Vol 3, No 3 (2013)

Zaman ne kadar da çabuk akıyor. Üçüncü yılımızın üçüncü sayısını da yayınladık. Düzenli olarak her ayın başında dergimizi yayınladık üç yıl boyunca. Bu da araştırmacıları dergimizi tercih etmeleri konusunda teşvik etti ve bir kaç sayılık makale şu an yayın için sürece alındı.

Bu sayıda da dopdoluyuz. Sekiz makale ve üç kitap tanıtma yazısı yer alıyor. Gökmen Öztilki, Haldun Taner'in bir öyküsü üzerinde farklı anlatım tekniği ile okuma denemesinde bulunuyor. Alpaslan Şahin, oldukça önemli bir konuyu, öğretmenlerin soru sorma tekniklerinin geliştirmeleri üzerinde oldukça ilginç bir makalesiyle yer alıyor. Lokanath Mishra, Hindistan'da bir okulda yaptığı araştırma sonucunu bizlerle paylaşıyor. Ailelerin, çocuklarının okullarda gördükleri şiddetin ne kadar farkında olduklarını ve şiddetin önlenmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde duruyor. Ersin Topçu ve Ahmet Katılmış, ülkemizin kanayan yaralarından biri olan kaynaştırma öğrencilerinin dersler hakkındaki görüşlerini bizlerle paylaşıyor. Serap Topbaş ise ortaokul öğrencilerinin çevre duyarlılığını ölçüyor. Bekir İnce, Sakarya'da öğrenim gören yabancı öğrencilerin günlük yaşam karşısındaki tepkilerini anlamaya çalışıyor. Fatma Şahin, arkadaşlarıyla birlikte yaptığı araştırmada sınıf dışı laboratuvar etkinliklerin öğrenci başarı üzerindeki etkiyi öğrenmeye yönelik. Ali Biçer ve arkadaşları ise ABD'de orta okul öğrencilerinin özel matematik dersleri ile ilgili tecrübelerini araştırdığı makalesiyle katkıda bulunuyor.

Bu sayıda üç de kitap tanıtma yazısı var. Aylin Yavaş Bozkurt, Diversity Consciousness, Zeynep Çetinkaya Edize Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama, Feride İdi ise Yaşam Boyu Okuma Eğitimi isimli kitapları bizlere tanıtıyor.

Dergimize artarak devam eden bir ilginin olması değerli yazarlarımızın özgün çalışmaları ile hakemlerimizin titiz incelemeleri sayesinde oluyor. Bu vesile ile dergimizin bu sayısının hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, siz eğitim dünyasının değerli araştırmacılarının makale, rapor, değerlendirme ve eleştiri yazılarınızı beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum.

Sevgiyle kalınız.

Table of Contents

Articles

HALDUN TANER'İN “SANCHO'NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ” ADLI ÖYKÜSÜNÜ İKİ FARKLI ANLATIM TEKNİĞİ İLE OKUMA DENEMESİ PDF
Gökmen BOZTİLKİ
Teachers' Awareness and Acquisition of Questioning Strategies: A Case Study PDF
Alpaslan SAHIN
VIOLENCE IN SECONDARY SCHOOLS OF ODISHA: PARENTAL PERCEPTION PDF
Lokanath MISHRA
YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ PDF
Ersin TOPÇU, Ahmet KATILMIŞ
Ortaokul Öğrencilerinin Ormana Yönelik Tutumları: Lefkoşa Örneği PDF
Serap ÖZBAŞ
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILARIN GÜNLÜK YAŞAMA İLİŞKİN KÜLTÜREL ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
İsmail GÜLEÇ, Bekir İNCE
Araştırmaya Dayalı Sınıf Dışı Laboratuar Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi PDF
Fatma ŞAHİN, Burcu SAĞLAMER YAZGAN
The Journey of a Middle School Student: Explorations of Mathematics Private Tutoring in School Life PDF
Ali BICER, Mary M. CAPRARO, Robert M. CAPRARO
Kitap İncelemesi Bucher, R. (2000). Diversity Consciousness (1.Baskı). New Jersey: Prentice-Hall. PDF
Aylin YAVAŞ BOZKURT
Kitap İncelemesi-Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama PDF
Zeynep Çetinkaya Edizer
Kitap Tanıtımı: Yaşam Boyu Okuma Eğitimi PDF
Feride İdi


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455