Sakarya University Journal of Education

599.410 228.243

Dergimiz artık http://dergipark.gov.tr/suje adresinden hizmet vermektedir. Bu sayfa daha önceden yayınlanan çalışmalara ulaşmada sıkıntı olmaması ve mağduriyet yaşanmaması için arşiv amaçlı kullanılmaktadır. Dergimizin yeni sayılarına ve makale gönderimi kısmına http://dergipark.gov.tr/suje adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Sakarya University Journal of Education is a refereed international journal published thrice a year by the Board of Institute of Educational Sciences, Sakarya University. Articles published in our journal can be reached full text and free at http://www.suje.sakarya.edu.tr. Thank you for your interest in our journal.

Assoc. Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM


Director of the Institute of Educational Sciences

 

If you have a problem with making submission, please contact us via 2011.suje[at]gmail.com.

 

Our journal, SUJE, can now provide DOI Number over DergiPark.


Vol 6, No 2 (2016)

Takdim

Dergimizin bu sayısı milletçe zor zamanlardan geçtiğimiz bir süreçte yayımlanmaktadır. Bu süreçte Türk milletinin göstermiş olduğu feraset, onurlu duruş, milli iradeye sahip çıkma ve egemenliğin millete ait olduğunu en açık şekilde gösterme konusundaki kararlı duruşu her türlü takdirin üzerindedir. 15 Temmuz 2016 ve sonrasında yaşananlar Türk milletinin demokrasi sınavını başarıyla geçtiğini ve millet olma bilincini tartışmasız bir şekilde ortaya koymaktadır. Dergimizin bu sayısı böylesine önemli bir zaman diliminde yayımlanarak “aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere” her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koyuyor. İradeye sahip çıkmanın ve kullanmanın insana sorumluluk yüklediğini bir kez daha hatırlatıyor. İnsanların karar alırken ve verirken daha dikkatli olmaları gerektiği; karar alma ve verme süreçlerinde araştırma yapmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oluyor. Bilimin birikimli bir süreç olmasından dolayı yapılan çalışmaların, araştırmaların düzenli bir şekilde korunması, arşivlenmesi gerekiyor. Dergimizde yayımlanan araştırmalar bir taraftan çalışmaların arşivlenip bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasına, diğer taraftan ilgili araştırmacılarla buluşturulmasına öncülük ediyor.

Dergimizin bu sayısında tamamı araştırma olmak üzere 16 çalışma yer almaktadır. Bu çalışmaların alana katkı sağlaması, yapılacak çalışmalara öncülük etmesi en büyük dileğimizdir.  Çalışmalarıyla dergimize destek olan araştırmacılarımıza, önerileriyle katkı sağlayan hakemlerimize ve alan editörlerimize çok teşekkür ederim. Nice sayılarda buluşmayı ümit ediyorum…

 

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Editör

Table of Contents

Articles

Dergi Jenerik PDF
.. ..
Exploring ELT Students’ Perception of Mobile Phone through Figurative Language PDF
Müfit ŞENEL
Öğretmenlerin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı PDF (Türkçe)
Eray YILMAZ, Yusuf Levent ŞAHİN, Yavuz AKBULUT
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Matematik Bölümü Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Gönül GÜNEŞ
Bilişsel Esneklik İle Sosyal Medyayı Kullanmaya Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Adem PEKER, Fatih ÇUKADAR
The Effect Of T-STEM Designation On Charter Schools: A Longitudinal Examination Of Students’ Mathematics Achievement PDF
Ayse Tugba ONER, Robert M. CAPRARO, Mary Margaret CAPRARO
Turkish Adaptation, Validity and Reliability Studies of Teaching Mathematics in Inclusive Settings Survey PDF
Bekir Fatih MERAL, Mithat TAKUNYACI
Coğrafya Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Nadire KARADEMİR
Türkiye’deki Eğitim Sendikalarına Yönelik Bir İnceleme: Amaçlar, Beklentiler ve Sorunlar PDF (Türkçe)
Hatice GÜNEŞ KARAMAN, Çetin ERDOĞAN
Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği PDF (Türkçe)
Rabia GÜRBÜZ, İsmail GÜLEÇ
Diferansiyel Denklemlerin Öğreniminde Yaşanan Zorluklar ve Alternatif Öğretim Yaklaşımları PDF (Türkçe)
EYÜP SEVİMLİ
Sosyal Bilgiler Dersinde Jigsaw, Grup Araştırması ve Okuma-Yazma-Uygulama Yöntemlerinin Demokratik Tutum Üzerindeki Etkileri PDF (Türkçe)
Murat Bayram YILAR, Ufuk ŞİMŞEK
Predict-Observe-Explain Tasks in Chemistry Laboratory: Pre-Service Elementary Teachers’ Understanding and Attitudes PDF
Burçin ACAR ŞEŞEN, Ayfer MUTLU
An Investigation of the Relationship Between Cultural Orientations and Collaborative Learning and Its Implications on Higher Education PDF
İbrahim ARPACI
Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University PDF
Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Özcan Erkan AKGÜN, Ezgi Pelin YILDIZ
Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Sözlü İletişim Öğrenme Alanındaki Kazanımlara Eleştirel Bir Bakış PDF (Türkçe)
Gökhan ARI
Metacognitive Awareness of Reading Strategy Use by English Language Teaching Students in Turkish Context: Sakarya University Sample PDF
Orhan KOCAMAN, Semih BEŞKARDEŞLER


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455