5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri

Zeynep DEMİRTAŞ, Serdar ERDEM
3.616 2.099

Abstract


The aim of this research is to investigate comparatively English language curriculum of the fifthgrade which started to be applied in 2013-2014 academic year and the English language curriculumof the fifth grade applied since 2008-2009 academic year and to determine teachers’ views aboutnew curriculum. The research consists of two stages. At the first stage, the English language curriculum of the fifth grade, effectuated in 2013, was compared with the English language curriculumof the fifth grade, developed in 2006 and valid starting from 2008. At this stage, document analysismethod of the qualitative research methods was used. At the second stage of the research, teachers’views about 2013 curriculum were determined. At this stage, the interview method of the qualitative research methods was used and teachers’ views were determined with semi-structured interview questions. In this research, in which purposeful sampling was used, interviews were madewith 19 English teachers working at the state schools in Sultanbeyli/İstanbul at the second term of2013-2014 academic year. The data obtained from these interviews were analysed using descriptiveanalysis method. At the end of the research, the innovations made in the new curriculum, unlikethe previous curriculum, were revealed and it was determined that teachers had generally negativeopinions about new curriculum

Keywords


English course curriculum, teaching english, teachers’ views

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.59904

References


Büyükyavuz, O. ve Aydoslu, A. (2005) Burdur’da İngilizce öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar, 1. Burdur Sempozyumu (16-19 Kasım), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Büyükduman, F. İ. (2005). İlköğretim okulları İngilizce öğretmenlerinin birinci kademe İngilizce öğretim programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 55-64.

Cihan, T. ve Gürlen, E. (2013). İlköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 131-146.

Ellis, R. (1990). Instructed second language acquisition. London: Basil Blackwell.

Er, K. E. (2006). Evaluation of english curricula in 4th and 5th grade primary schools. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 39 (2), 1-25.

Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor?. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.

İlkhan, İ. (1999). Yabancı dil öğretiminin topluma yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 301-305.

İşeri, K. (t.y.). Dilin kazanımı ve yabancı dil öğretimi, www.englishclassmersin.com/dilogrenimi/ iseri.pdf‎ adresinden 21 Şubat 2014 tarihinde indirilmiştir.

Kara, Ş. (1999). Erken yaşta yabancı dil öğrenimi ve öğretimi. Dil Dergisi, TÖMER, 79, Ankara Üniversi-tesi.

Krashen, S. (1973). Lateralization, Language Learning and Critical Period: Some new Evidence. Language Learning, 23, 63-74.

Krashen, S. (2003). Explorations in languaage acquisitionand use. Portsmouth, NH: Heinemann.

Lambert, W. E. (1972). Language, Psychology and Culture. Stanford CA: Stanford University Pres.

Paker, T. (2006). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretimini sorunları ve çözüm önerileri. Çal Sempozyumu, 1-3 Eylül 2006 (684-690), Denizli.

Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: CUP

Sevinç, M. (2003). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Songün, R. (1983). Doğu Anadolu orta dereceli okullarda İngilizce öğretmen, öğrencilerinin öğretim, öğrenim ve ilişkileri. Türk Dili Öğrenim Özel Sayısı, 102.

Zehir-Topkaya, E. ve Küçük, Ö. (2010). An evaluation of 4 and 5 grade English language teaching prog-ram. İlköğretim Online, 9 (1), 52-65. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455