Anadolu’dan Viyana’ya İmam-Hatipler: Modernleşme, Diaspora ve Eleştiri

İsmail ÇAĞLAR
2.885 975

Abstract


Turkey’s political, economic, and social elites speeded up their restrictive policies parallel to the 28 February Process experienced in 1997 against religious conservatives in general and specifically against the Imam Hatip High Schools which were the upward social mobility course of this group. The newly implemented higher education examination system and the ban on headscarves in universities made it impossible for Imam Hatip High School alumni to have a presence in Turkish higher education. As a result of this impossibility, many Imam Hatip alumni migrated in order to be able to attend university and an Imam Hatip diaspora formed in Europe. It has been observed that this diaspora existence and these students attending college in Europe has caused a number of changes in their view of the religious conservative community in Turkey. Foremost among these changes is specifically a critique of the understanding of diaspora the religious conservatives have. The second change is the critical approach developed toward religious conservative circles and specifically against the Imam Hatip community. Lastly, it has been noticed that the Imam Hatip graduate students have left political discourse and explicitly moved toward a cultural discourse. This study is based on in-depth interviews and participant observations made with more than 50 students attending college in various cities in Germany, Holland, and Bosnia-Herzegovina

Keywords


Imam Hatip High School, Modernization, Diaspora, Critique, 28 February Process

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.94930

References


Aktay, Y. (2003). Diaspora and Stability: Constitutive Elements in a Body of Knowledge. In H. Yavuz & J. Esposito (Ed.), Turkish Islam and the Secular State: The Gulen Movement (pp. 133-140). New York: Syracuse University Press.

Altun, V. K. & Yiğit, A. (2011). İmam-Hatip Lisesi 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 353-369.

Ardıç, N. (2008). Türk Sekülerleşmesi İncelemelerinde Paradigma Değişimine Doğru. Türkiye Araştırma- ları Literatür Dergisi, 6(11), 61-92.

Baloğlu, Z. (1990). Türkiye’de Eğitim: Sorunlar ve Yapısal Uyum Önerileri. İstanbul: Tüsiad Yayınları.

Berkes, N. (2012). Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Çağlar, İ. (2013). From Symbolic to Physical Exile: Turkey’s Imam Hatip Schools, the Emergence of a Conservati- ve Counter-Elite, and its Knowledge Migration to Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Çağlar, İ. (2013). Türk Modernleşmesi Literatürünün Avrupamerkezcilik Penceresinden Değerlendiril- mesi. İnsan ve Toplum Dergisi, 3(6), 135-153.

Dozy, R. (1908). Tarih-i İslamiyet. İstanbul: İctihad Matbaası.

Düzdağ, M. E. (2007). Üstad Ali Ulvi Kurucu: Hatıralar 1. İstanbul: Kaynak Yayınları.

Frey, F. (1956). The Turkish Political Elite. Cambridge: M.I.T. Press.

Göle, N. (2000). Snapshots of Islamic Modernities. Daedalus, 129(1), 91-117.

Göle, N. (2014). Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınları.

Hanioğlu, S. (1997). Garbçılar: Their Attitudes Towards Religion and Their Impact on the Official Ideol- ogy of the Turkish Republic. Studia Islamica, 86, 133-158.

Kara, İ. (2009). Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam. İstanbul: Dergah Yayınları.

Karaman, H. (2008). Bir Varmış Bir Yokmuş: Hayatım ve Hatıralar 1. İstanbul: İz Yayıncılık.

Lewis, B. (2011). Modern Türkiye’nin Doğuşu. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Reed, H. A. (1955). Turkey’s New Imam Hatip Schools. Die Welt Des Islams, 4(2), 150-163.

Tunaya, T. Z. (2003). İslamcılık Akımı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi.

Ünsür, A. (2005). Kuruluşundan Günümüze İmam-Hatip Liseleri. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Öcal, M. (2008a). Tanıkların Dilinden Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Dini Hayat II. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Öcal, M. (2008b). Tanıkların Dilinden Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Dini Hayat III. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Yıldız, A. (2000). 28 Şubat: Belgeler. İstanbul: Pınar Yayınları.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455